Når negativ bruk av alkohol skader familien!

 


En alkoholikers familie er ofte utsatt for et stort psykisk press. Familien føler ofte at de er ansvarlige og har skylden for det som skjer. Det er en berg og dalbane av følelser og hendelser. Ofte er det viktig å bevare fasaden....

                     

Du har 2 kursalternativer!


1. Digital undervisning på vår kursportal som du gjennomfører på egen hånd.

https://my.e-learning.no/catalog/nett-terapi


2. Digital undervisning. Direkte undervisning i gruppe med andre deltagere digitalt. Gruppemøter hver kursdag. Prosjektoppgave. Mulighet for individuell time


  «Når kjærlighet blir smerte»

  Det finnes svært lite eller ingen behandling for deg som er påvirket av en annen persons rusavhengighet eller dysfunksjonelle atferd. Dette kan være i nåtid eller fortid.

  Vi har utviklet et kurs som du kan ta over nett. Dette kan du ta hjemme i fred og ro. Her vil du få kunnskap om hva alkoholisme er og hvordan det påvirker deg og barna i husstanden. Du vil se hva du kan gjøre videre for deg selv. For ved å hjelpe deg selv vil du hjelpe barna dine. Etter hvert vil også dine endringer påvirke din alkoholiker.


  Dette er behandlingen som vil hjelpe deg med å forstå rusens mekanismer. Den vil vise deg hvordan dette har påvirket deg. Både på godt og vondt. Det spiller ingen rolle om du lever sammen med en rusavhengig nå eller om det er i fortid. Når man først har hatt nærkontakt så er man berørt. 

  Familiebehandlingen berører den som lever eller har levd sammen med en alkoholiker, den medavhengige. Men også for de som har vokst opp i en alkoholisert familie.Den er også et godt alternativ for de som har vokst opp i en dysfunksjonell familie. Mønsteret og systemet er helt identisk.

  Kanskje du får svar på en del spørsmål som har plaget deg?

     

     

  Tusen takk for god hjelp. Vi var alle i familiebehandling. Vi var 5 personer. Det føltes fantastisk å bli trodd. Ny kunnskap om meg gjorde at jeg forsto hvorfor jeg var i et dysfunksjonelt ekteskap. Det ga meg styrke til å gjøre egne valg. Både for barna mine og meg. 

  Hilde

  Å vite hva jeg kunne gjøre med meg selv. For meg og de rundt meg har det vært en fantastisk mulighet.

  JOHAN

  I alle år trodde jeg at det var min feil. Nå vet jeg at det ikke var det. Det var ikke min skyld 😊

  Anette

  Når negativ bruk av alkohol skader familien!

   

  av Elisabet Høgalmen | Juni 1, 2022 | Familiebehandling, behandling, kursportal

   


  En alkoholikers familie er ofte utsatt for et stort psykisk press. Familien føler ofte at de er ansvarlige og har skylden for det som skjer. Det er en berg og dalbane av følelser og hendelser. Ofte er det viktig å bevare fasaden!

   

  I en rapport fra 2018 beregnet Folkehelseinstituttet at 90.000 barn i Norge har minst en forelder som har misbrukt alkohol det siste året. Dette tilsvarer 8,3 prosent av alle barn under 18 år.

  I tillegg er det 50 000 – 150 000 barn som bor i hjem der det er en forelder med risikofylt alkoholkonsum.

  Hvis vi legger sammen tallene får vi 290 000 barn som lever i hjem der det misbrukes alkohol. Det er veldig mange barn,

   

  Hva er symptomene på alkoholisme?

   Enkelte trekk gjentar seg. Blant annet fordi alkoholikeren blir mer og mer opptatt av sin rus. Det gjør at familien opplever at personen ikke er følelsesmessig tilgjengelig. Innenfor Minnesota modellen sies det at alkoholisme er en følelses sykdom, den er progressiv og er i verste fall dødelig. Alkoholikeren er fysisk og psykisk avhengig. Alkoholisme påvirker familien negativt.

   

   Alkoholisme eller avhengighet?

   En alkoholiker vil i sjeldne tilfeller innrømme sin avhengighet. Det gjør det ekstremt vanskelig for familiemedlemmene. De vil så gjerne tro at det ikke er noen avhengighet. Men noe å tenke på er at når noen i en familie reagerer på alkoholbruken så er dette et tema alle i familien må forholde seg til. Forskning fra FHI viser at om det er avhengighet, eller misbruk så blir familien uansett påvirket. Vi har alle sett reklame på tv mot alkoholbruk foran barna i høytider, ferier og helger.

   

  Når har noen et alkoholproblem?

  Det er viktig å forstå at mengden med alkohol ikke alltid beskriver problemet. Dette er individuelt. Ofte er det familie og venner som først reagerer på drikkingen. Men husk en alkoholiker vil oftest ikke innrømme problemet. Det er viktig å oppsøke hjelp for å få ordentlige svar. Jeg anbefaler AA, de svarer gjerne på spørsmål som en familie kan ha.

   

  Hvordan påvirker alkoholisme pårørende?

  For pårørende oppleves det til å begynne med som frustrerende, usikkert, skamfullt og fortvilende. Etter hvert som alkoholismen utvikler seg og får flere negative konsekvenser, blir familiens situasjon mer fortvilende og dramatisk.

  Stemningen i hjemmet er avhengig av alkoholikerens dagsform. Familien kan oppleve mye uforutsigbarhet og bli utsatt for et negativt handlingsmønster. Familien kan kanskje daglig oppleve sinne, verbal trakassering, trusler om vold og eller total taushet. En atmosfære hjemme kan være preget av konflikter, krangling, usikkerhet og gjentagende kriser. Psykisk og fysisk vold, trusler, trakassering og seksuelle overgrep er blant det aller verste en familie kan utsettes for. Belastningen som familien blir utsatt for kan være store. Det kan også være politianmeldelser for fyllekjøring, tap av arbeid, i ytterste konsekvens fengsels straff, osv. Økonomien kan få en hard belastning. Livskvaliteten til pårørende i familien er viktig.

   

  Den som ikke drikker og en eller flere av barna overtar ofte ansvar og oppgaver i hjemmet. Dette gjøres ubevisst og er et forsøk på å opprettholde en balanse i familien.

   

   Barn som pårørende

   Barn vil være opptatt av hva som skjer hjemme, kanskje de ikke har fått sove pga konflikter i hjemmet. eller har opplevd andre vanskelige situasjoner. De kan oppleve lojalitetskonflikter, brutte løfter, påført skam og uforutsigbarhet. Bare for å nevne noe. Slikt gjør at de får vansker med å konsentrere seg på skolen. Noen av barna tar på seg skylden for drikkingen i hjemmet. Hjemmet kan oppleves som utrygt og uforutsigbart. Barn som vokser opp i familier der en eller begge foreldrene misbruker alkohol er mer utsatt for psykisk sykdom og selvmord. De vil risikere å ikke få tilfredsstilt grunnleggende psykologiske behov og kan i voksen alder få relasjonsvansker eller selv utvikle rusavhengighet

   

   Alkoholikerens partner - medavhengig

   Medavhengig er et ord som kommer fra USA. Det skal beskrive den eller de som har et nært forhold til en alkoholiker eller rusavhengig. Ofte er de avhengige av alkoholikeren for selv å ha det følelsesmessig og psykisk godt. Kommer ofte fra lignende forhold i barndommen. Til å begynne med kan forholdet preges av dyp og inderlig kjærlighet. Relasjonen mellom disse 2 preges av opp og nedturer. Håpet eller drømmen er ofte veldig sterk. På denne måten fortsetter relasjonen på tross av sin skadlighet. Vanlige uttalelser fra pårørende er at de ikke forstår hvorfor situasjonen har blitt slik, og at de skulle håpe at det var annerledes. At de tenker at de kunne gjort noe annerledes for å forhindre det. De tar automatisk på seg ansvaret og tror at de kunne forhindre det som skjer. Det kan de ikke. Alkoholikeren vet det.

  Pårørende som lever med dette over tid kan bli utslitte, deprimerte, få angst og også fysiske belastninger i form av ulike kroppslige plager og lidelser.

  For å kunne finne riktige verktøy er det viktig at du har kunnskap om hva alkoholisme er. Hvordan har det påvirket deg? Hvordan har det påvirket barna? Og hvordan skal du klare deg i tiden framover? Hva kan du gjøre selv for at du skal ha det godt. Og ikke minst, hvordan skal du klare å hjelpe din alkoholiker?

  …………………………………………………………………………………

  Vi har utviklet et kurs som du kan ta over nett. Dette kan du ta hjemme i fred og ro. Her vil du få kunnskap om hva alkoholisme er og hvordan det påvirker deg og barna i husstanden. Du vil se hva du kan gjøre videre for deg selv. For ved å hjelpe deg selv vil du hjelpe barna dine. Etter hvert vil også dine endringer påvirke din alkoholiker.

   

   

  Kilde: Ingjerd Meen Lorvik ved Borgestadklinikken og psykolog Kjell Håkonsen.

   https://www.fhi.no/nettpub/alkoholinorge/konsekvenser-av-alkoholbruk/negative-konsekvenser-av-alkoholbruk-for-andre-enn-brukerne/

  https://www.fhi.no/nettpub/alkoholinorge/beskrivelse-av-rapporten/oversikt-over-alkohol-i-norge-et-folkehelseperspektiv-pa-alkohol/?term=&h=1

   https://nhi.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/medavhengighet-overdrevet-omsorg-kan-bli-skadelig/

  https://www.nrk.no/livsstil/slik-kan-du-hjelpe-en-alkoholavhengig-1.13661480

  https://avogtil.no/

   https://nhi.no/psykisk-helse/rus-og-avhengighet/medavhengighet-overdrevet-omsorg-kan-bli-skadelig/