Terapi over nett! Praktisk og lettvint!

 

Hvis du tenker å oppsøke terapeut for hjelp, bør du vurdere behandling digitalt. På denne måten slipper du stresset med å ta deg fri for å komme til behandling. Du kan ta behandling uansett hvor du befinner deg. Selv på ferie om det er det du ønsker.

Digital terapi har like god effekt som å være tilstede på et kontor


En rapport fra Sintef viser at terapi på internett kan ha like god effekt som behandling ansikt til ansikt. For enkelte kan det være en lettelse å slippe å sitte på et venteværelse. Ofte er behandlingene over nett mer fleksible. Det er lettere å få timer på ettermiddag og kveldstid. En vil også oppleve at en føler seg mer komfortabel og trygg hjemme både før, under og etter behandlingen. For noen kan anonymiteten spille en særdeles viktig rolle. Det kan være helsepersonell som selv trenger hjelp eller kjente personer. 


Kognitiv Terapi har god og dokumentert effekt på:


Depresjon, Lav selvfølelse, ulike former for angst, Søvnproblemer, Smerte og utmattelse på grunn av kroniske sykdommer, Utbrenthet, Røykeslutt, ptsd, Alkoholproblemer. Sjalusi, Gaming og gambling problematikk


Selve behandlingen!


Vi har for det meste fokus på kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi. Det er fordi denne formen for terapi retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Og den virker logisk. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer.

Og for å finne hva som er dine selvforsterkende sirkler, gjøres det en kartlegging av det du opplever som vanskelige situasjoner. Vi utformer aktiviteter som gir selvtillit og energi. Sammen vil vi utforske og eventuelt jobbe med endring av negative tankemønstre. Vi vil stimulere til økt sosial kontakt og viktigst av alt forebygge  tilbakefall.

Vi synes at kognitiv terapi er en fornuftig og jordnær måte å jobbe med psykiske helseproblemer på. Det er dokumentert med forskning at svært mange mennesker har fått hjelp til å selv å få kontroll på det de opplever som sine problemer.

Det er ulike behandlings tilnærminger til de ulike psykiske og somatiske lidelsene.

Ta gjerne kontakt ved å skrive litt om hva du trenger hjelp med