Depresjon, angst og kognitiv terapi!

 

Depresjon er tungt og vanskelig, og påvirker livet på alle områder. Det kan være mange ulike årsaker. For eksempel en vanskelig barndom, en ny livssituasjon osv. Vi hjelper deg med teknikker og øvelser. Vi bruker blant annet kognitiv terapi, og individuell terapi over nett


Alle vil vi oppleve følelsesmessige kriser innimellom. At vi kan være mer trist og synes at alt er tungt og vanskelig. Det er flere nivåer av depresjon. Den letteste depresjon er helt vanlig og vil i mange tilfeller gå over av seg selv, og man trenger ikke profesjonell hjelp. Det kan ta noen få uker eller måneder.

En vil komme raskere ut av det hvis en forsøker et selvhjelpskurs eller oppsøker terapeut.  Det vil avhjelpe situasjonen og en vil kanskje føle at en merker bedring fordi en selv er aktiv i å løse problemet. Men noen ganger vil de negative tankene og funksjonene i depresjonen ta helt over.

Når vi er dypere deprimert påvirker det vår sinnstilstand mer. Noen ganger kan depresjonen følges av angst. En dypere depresjon påvirker livet på en helt annen måte. Man kan få problemer med å sove om natten. Når humøret eller stemningsleiet er lavt så vil det påvirke relasjonen til andre mennesker, aktivitetsnivået og selv appetitten vil påvirkes. Her vil en ikke klare å komme seg ut av det på egen hånd. En vil trenge hjelp av en terapeut.
Å være deprimert er tungt og vanskelig.

Det påvirker livet på alle områder. Her vil vi

hjelpe deg med å finne gode teknikker og

øvelser som vil hjelpe deg med å håndtere

tanker og følelser


Årsaker til depresjon

Det er ulike årsaker til at man kan få en depresjon. det som synes mest vanlig er endring av livssituasjon. Det kan være alt fra samlivsbrudd, tap av jobb, flytting, utdanning med mer.


Depresjon behandling

Vi bruker kognitiv terapi. Denne terapiformen tar utgangspunkt i at mennesker med depresjon har negative tankemåter, da særlig sin egen selvoppfatning. Målet med kognitiv terapi er å avdekke negative tankemønstre og bearbeide dem. Slik kan man sakte endre tankemønstrene til et mer konstruktivt syn på seg selv og sine omgivelser. Mange opplever god bedring ved hjelp av denne behandlingen.

 

Individuell Terapi digitalt


Pris kr 800,- pr behandling.