Du har mulighet for å delta i grupper. I hver gruppe er det max 5 deltakere. En er terapeut. Terapeuten skal hjelpe til med gruppedynamikken og kontinuitet. Det anbefales å delta i grupper fordi dette vil hjelpe på ulike diagnoser raskere i tillegg til individuell behandling. Det er en unik selvutviklingsmetode. Mange er redd for å eksponere seg, men vil oppleve at det å være i et slikt fellesskap gir mange fordeler. Du vil oppleve støtte, respekt og forståelse. Å delta i en slik gruppe krever samtale med terapeut på forhånd. Dette er for å plassere deg i rett gruppe. 

Grupper for de som har; Angst - pårørende til familiemedlemmer med psykiske problemer - alkoholproblemer - pårørende til alkoholikere - gamere m.m.


Hyppighet; 1-2 møter pr uke. Varighet; 1-2 timer. Pris; Måneds Abonnement

GruppeTerapi