Det er aldri for sent å lære noe nytt!

 

Det finnes et enormt utvalg med nett kurs og nett undervisning. Nettstudier har blitt mer vanlig de siste årene. Kursportalen knyttet til nett-terapi er ikke gratis kurs. Kursene er rettet mot familier som opplever/har opplevd problematikken med å leve i alkohol, rus og psykisk helse.
 Undervisning over nett har blitt mer vanlig. Særlig etter en periode med korona. Skolene var raskt ute med digital undervisning til sine elever. Så vi kan si at det har vært et gjennombrudd når vi snakker om kurs og digital undervisning over nett. Men for en familie som lever sammen med en alkoholiker eller rusavhengig, er det svært lite å finne.

Det var en av grunnene til at det ble utviklet flere kurs over nett-terapi.no. Kursene skulle være informative, gi kunnskap. Vi er alle kjent med at kunnskap gir makt. Å føle at man har kontroll på sitt eget liv er alfa og omega i forhold til psykisk helse

Vi presenterer kurs for familie og pårørende til en alkoholiker/ rusavhengig. Kursene er tuftet på minnesotamodellens familiebehandling. Forelesningene kan du ta når det passer deg, hjemme i fred og ro.

Kursene byr på mange timer med undervisning og kunnskap – de er delt opp og tilpasset ulike temaer. På denne måten vil man kunne ta et kurs tilpasset det en har lyst til å finne ut. Hvert enkelt kurs er på 1-2 timer. Og man har 14 dager på seg til å gjennomføre kursene. Hvert nettkurs gir kursbevis

Det er viktig å huske på at selv om kursene gir kunnskap og dekker svært mye innen psykisk helse, så er det viktig å følge dette opp med terapeut eller frivillige grupper. Å føle at man er en del av et fellesskap er viktig, særlig hvis man har vært alene med tanker og følelser gjennom mange år. På kursene vil du lære at det ikke er feil det du tenker eller føler.

Samtlige av nett kursene er laget som forelesninger. Du kan ta de når de måtte passe. Til alle døgnets tider.