Kognitiv Terapi har god og dokumentert effekt på:


Depresjon, Lav selvfølelse, ulike former for angst, Søvnproblemer, Smerte og utmattelse på grunn av kroniske sykdommer, Utbrenthet, Røykeslutt, ptsd, Alkoholproblemer. Sjalusi, Gaming og gambling problematikk

Alkoholisme


Denne behandlingen er todelt.

Det er et krav at både familie og rusavhengig deltar. Følgende krav må innfris for å få behandling;  Du må være rusfri, eventuelt ha gjennomført avrusing, deltar på AA eller NA møter.

Familiemedlemmer går i møter på Al-Anon, Vba-a eller i Aca

I dag er det mange møter som foregår over nett. Man vil her også få mye støtte fra mennesker som er og har vært i samme situasjon.


Alle deltagere vil få både individuell behandling og familiebehandling

 

 Gaming og Gambling


 Ofte er det familien som er mest bekymret for sin ungdom eller partner. Er han/hun avhengig? Hva er lurt å gjøre?

Oftest så er det ikke snakk om avhengighet. Lyst til å finne det ut? Ta kontakt!


 For deg som er avhengig av gaming eller gambling


Vi jobber med din avhengighet individuelt. Diskresjon er et absolutt. Du må delta på møter men vi avtaler hvor. Røykeslutt


Du må ha et genuint ønske om å slutte å røyke. Du kan velge om du ønsker individuell behandling eller delta i gruppe